Concept-wetsvoorstel verbieden van rechtspersonen (art. 2:20 BW)