Kabinet: meer grip op organisaties die samenleving ontwrichten

Radicale of extremistische organisaties waarvan het doel of de activiteiten in strijd zijn met de openbare orde moeten stevig kunnen worden aangepakt. Op het moment dat deze organisaties de samenleving ernstig bedreigen of de rechtsorde omver willen werpen, moeten er instrumenten zijn om te kunnen ingrijpen. Bedreigingen van radicale en extremistische organisaties zijn de afgelopen jaren toegenomen. Daarom wil het kabinet de samenleving beter beschermen. De ministerraad heeft op voorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming ingestemd met een wetsvoorstel dat die mogelijkheid versterkt.
veiligheid & justitie
21-12-2018 15:45