Kon een exploitatievergunning ontzegd worden op grond van 'slecht levensgedrag'?

Op grond van de onderhavige uitspraak kan worden geconcludeerd dat de Dienstenrichtlijn de rechtszekerheid ten goede komt. De inkadering van de beslissingsruimte van de burgemeester inzake een exploitatievergunning dient duidelijk, ondubbelzinnig en objectief te zijn en wordt daarop getoetst door...
recht.nl
21-12-2018 18:09