Wraking verworpen: Hoge Raad gaat door met reservisten

Het wrakingsverzoek van advocaat Willem Jebbink tegen de hele strafkamer van de Hoge Raad is ongegrond. Tot dat oordeel komt de wrakingskamer van de Hoge Raad. Het wrakingsverzoek van Jebbink was gericht tegen de werkwijze van de Hoge Raad, waarin drie of vijf raadsheren over een zaak beslissen, maar de overige leden van een kamer (in dit geval de ‘reservisten’ van de strafkamer) deelnemen aan de beraadslaging over die zaak. Met zijn beslissing volgt de Hoge Raad op hoofdlijnen de conclusie van procureur-generaal Silvis, die had geadviseerd het wrakingsverzoek te verwerpen. Strafzaken in cassatie worden behandeld en beslist door een combinatie van drie of vijf raadsheren (de ‘zetel’). In de praktijk van de Hoge Raad kunnen ook de andere raadsheren uit de strafkamer (de ‘reservisten’) deelnemen aan de beraadslagingen, aldus de Hoge Raad in een toelichting op zijn werkwijze. De rol van de reservisten is beperkt tot rechtskundige bijdragen aan de discussie, zegt de Hoge Raad. “Die bijdragen zijn noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de rechtspraak van de Hoge Raad consistent is. En consistentie is in het belang van het vertrouwen in de rechtspraak en van de rechtszekerheid.” Protocol De rol van reservisten is beschreven in het gepubliceerde Protocol (pdf, 333,9 KB) over deelname aan behandeling en beraadslaging van de Hoge Raad. Daarmee is die rol voor procespartijen kenbaar. Het wrakingsverzoek, dat zich tegen deze werkwijze verzet, was door  ingediend in een strafzaak tegen een vrouw die verdacht wordt van het verstoren van een gemeenteraadsvergadering in Zeist in 2015. De advocaat betoogde dat de werkwijze van de Hoge Raad in strijd is met de Grondwet en met internationale verdragen. In Jebbinks visie heeft de aanwezigheid van de overige raadsheren tot doel de zetel te beïnvloeden. Daarnaast vindt hij dat de reservisten, door deel te nemen aan de beraadslaging in raadkamer, de zaak feitelijk mee behandelen. Er zou dan geen sprake meer zijn van een onafhankelijk en onpartijdig gerecht zoals de wet en internationale verdragen dat voorschrijven. Ook is onduidelijk wie aan de beraadslaging meedoen omdat dit op vrijblijvende basis zou gebeuren. Daarmee is de rechtspraak van de Hoge Raad niet transparant, aldus Jebbink. Onpartijdigheid Volgens de Hoge Raad kunnen reservisten zich met de zaak bemoeien. Dat betekent dat wraking van reservisten mogelijk is als indien de rechterlijke onpartijdigheid in het geding is. “Degene die wraking van raadsheren verzoekt, moet feiten en omstandigheden stellen die zwaarwegende aanwijzingen opleveren voor het oordeel dat deze raadsheren een vooringenomenheid koesteren of dat de hiervoor bestaande vrees objectief gerechtvaardigd is,” oordeelt de Hoge Raad. De door Jebbink in deze zaak gestelde feiten en omstandigheden rechtvaardigen dat oordeel niet, zo heeft de Hoge Raad beslist. “Het feit dat reservisten een juridische bijdrage kunnen leveren aan de bespreking van een zaak door de zetel, betekent niet dat die reservisten of de leden van die zetel partijdig zijn of dat angst daarvoor gerechtvaardigd is.” Het bericht Wraking verworpen: Hoge Raad gaat door met reservisten verscheen eerst op Mr. Online.
mr online
21-12-2018 13:49