Juridisch Beleidsadviseur Openbare Orde en Veiligheid bij de Gemeente Dordrecht