Vergunning voor bepaalde tijd toegestaan, mits met goede motivering