Onrechtmatig procederen: vergoeding reële proceskosten

Het forfait van de proceskostenveroordeling is bijna altijd lager dan de werkelijk gemaakte kosten. Er zijn echter uitzonderingsgevallen, waarbij de rechter kan oordelen dat de verliezende partij de volledige proceskosten aan de wederpartij moet vergoeden. Dat komt (buiten IE-zaken) bijna nooit...
recht.nl
02-01-2019 20:10