Rechter Judith Swinkels lid Raad van Advies NOvA

Rechter en voormalige D66-Kamerlid Judith Swinkels is benoemd tot lid van de Raad van Advies van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Zij komt in de plaats van Thom de Graaf die vice-voorzitter is geworden van de Raad van State. Judith Swinkels is vijftien jaar advocaat geweest bij BarentsKrans en Loeff Claeys Verbeke. Van 1999 tot 2002 was ze plaatsvervangend hoofd van de sector Fusiecontrole bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (nu ACM).  Swinkels was van 2003 tot 2015 rechter in de rechtbank Haarlem. Van 2015 tot 2017 was ze justitiewoordvoerder voor de D66-fractie in de Tweede Kamer. Nu is ze weer rechter in Haarlem. Na het vertrek van De Graaf is professor Lex Michiels voorzitter van de Raad van Advies. Hij is emeritus hoogleraar bestuursrecht aan de Universiteit van Tilburg. De Raad van Advies bestaat verder uit de advocaten Arnold Croiset van Uchelen (Allen & Overy) en Francien Rense (NautaDutilh) en de consultant Peter Mensing. De Raad van Advies is opgericht om gevraagd en ongevraagd adviezen te geven aan de Algemene Raad en het College van Afgevaardigden. De Raad van Advies, die in het verleden onderwerp van kritiek was, vergadert vier keer per jaar. Het bericht Rechter Judith Swinkels lid Raad van Advies NOvA verscheen eerst op Mr. Online.
mr online
02-01-2019 10:17