Brabantse rechter: ‘Vonnis te laat door hoge werkdruk’

In een vonnis in kort geding heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant ondubbelzinnig de aandacht gevestigd op de hoge werkdruk bij rechtbanken. De rechter schrijft dat het niet lukte om het vonnis op de beoogde uitspraakdatum van 17 december 2018 klaar te hebben. Bedrijfsfraude De uitspraak in een zaak over bedrijfsfraude verscheen daarom pas twee dagen later, duidelijk tot ongenoegen van de dienstdoend rechter mr. A.H.L. Roosmale Nepveu. Letterlijk schrijft de rechter “Vanwege een veelheid aan te behandelen zaken, de daaruit voortvloeiende drukke werkzaamheden en een krap bezette rechtbankorganisatie is het de voorzieningenrechter en zijn medewerkers – in weerwil van hun inspanningen en onbetaald overwerken – niet mogelijk gebleken het vonnis op de oorspronkelijk beoogde uitspraakdatum (uiterlijk 17 december 2018) gereed te krijgen.” Minimale eisen De rechter schrijft dat daarbij is rekening gehouden met “de minimale eisen van nauwgezetheid waaraan ieder vonnis in het kader van de motiveringsplicht van artikel 30 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, mede in samenhang met de ambtsbelofte van de behandelend rechter, moet voldoen.” Volgens de rechter past deze gang van zaken niet bij de snelle dienstverlening die juist bij een kort geding noodzakelijk is. Noodkreet Een woordvoerder van de rechtbank Oost-Brabant zegt in een toelichting dat het vonnis zich in eerste instantie tot de partijen richt. Of hier sprake is van een noodkreet aan het adres van de Raad voor de rechtspraak en de politiek? “Het is een openbaar vonnis, dus iedereen kan het lezen.” Het bericht Brabantse rechter: ‘Vonnis te laat door hoge werkdruk’ verscheen eerst op Mr. Online.
mr online
04-01-2019 15:26