Burgers ‘voldoende’ vertrouwen in rechtspraak

Van alle grote instituties hebben burgers het meeste vertrouwen in de rechtspraak. Alle andere instituties hebben al jaren last van een afnemend vertrouwen, bij de rechtspraak is sprake van een ‘zwak positieve trend’. Dit blijkt uit de onlangs verschenen publicatie Burgerperspectieven van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Ongeveer 70 procent van de ondervraagden zegt ‘voldoende’ vertrouwen te hebben in de rechtspraak. De jaren 2008­2017 lieten dalende trends zien in vertrouwen voor alle instituties met uitzondering van de rechtspraak. Die trends signaleert het SCP nog steeds als ook de gegevens van 2018 worden toegevoegd. Het SCP spreekt van een ‘zwak positieve trend’ voor de rechtspraak en nog zwakkere negatieve trends voor de overige instituties: kranten, televisie, vakbonden, grote ondernemingen, Tweede Kamer en regering. Mogelijk zijn de cijfers wat vertekend door de crisisjaren, erkent het SCP. Wordt alleen gekeken naar de trends vanaf medio 2015, dan lijkt sprake van herstel van vertrouwen. In 2018 streden kranten en de rechtspraak om het hoogste vertrouwen onder burgers, direct gevolgd door de televisie. Iets minder vertrouwen genieten vakbonden en grote ondernemingen. De Tweede Kamer geniet nog minder vertrouwen en de regering bungelt onderaan. Een half jaar geleden constateerde het CBS ook al een toegenomen vertrouwen in rechters. Het bericht Burgers ‘voldoende’ vertrouwen in rechtspraak verscheen eerst op Mr. Online.
mr online
07-01-2019 14:14