Nee-tenzij of Ja-tenzij: terrasvergunning van rechtswege verleend?