Strafrechter wijst steeds vaker smartengeld toe

Strafrechters wijzen vaker smartengeld toe en de bedragen lijken hoger te worden. Dat beeld komt op in de meest recente editie van het ANWB Smartengeldboek, dat rechterlijke uitspraken over smartengeld heeft bewerkt en verzameld. In de versie van 2019 staan ruim honderd nieuwe uitspraken. Omdat in verreweg de meeste letselschadezaken tussen partijen wordt geschikt, is het aantal uitspraken over smartengeld relatief beperkt. Desondanks spreken de auteurs van een ‘gestage stroom uitspraken van de strafrechter over smartengeld’. Die wijst, mede als gevolg van het beleid om schadevorderingen van slachtoffers in het strafproces aan te moedigen, steeds vaker smartengeld toe en lijkt daarin tot op zekere hoogte een eigen koers te varen. De vier hoogste bedragen die in het nieuwe Smartengeldboek zijn te vinden, betreffen uitspraken van de strafrechter. Zo kende Rechtbank Noord-Nederland 250.000 euro toe aan een jongen die als gevolg van uitgaansgeweld een dwarslaesie opliep. De Rechtbank Rotterdam wees aan een man die door een schietpartij tijdens een ripdeal eveneens een dwarslaesie opliep 200.000 euro toe. Een vrouw op leeftijd die tijdens een fietstocht een ernstig ongeval overkwam en daardoor meervoudig letsel opliep, waaronder een dwarslaesie, kreeg 150.000 euro toegewezen. Na een mislukte besnijdenis werd aan het slachtoffer 110.000 euro toegewezen. De ANWB zegt verheugd te zijn dat per 1 januari 2019 na een lange totstandkoming de Wet vergoeding affectieschade in werking treedt. Op grond van deze wet hebben naasten van slachtoffers die door een fout van een ander zijn overleden of ernstig of blijvend letsel hebben opgelopen, recht op smartengeld (immateriële schade). De ANWB zegt dat het niet te voorspellen is wat hier uit gaat komen qua aantallen rechterlijke uitspraken. Bij toepassing van die wet is de rechter overigens gebonden aan gefixeerde bedragen, dus voor wat betreft de hoogte van de vergoedingen zullen er niet veel verrassingen te verwachten zijn. Het ANWB Smartengeldboek bevat circa 2.200 uitspraken en is al zestig jaar een uitgave van ANWB Verkeersrecht. Het is het standaardwerk voor de eenduidige en eerlijke bepaling van de hoogte van het smartengeld. Ruim 1.800 advocaten, letselschadebehandelaars, verzekeraars en rechters maken gebruik van het boek. Het bericht Strafrechter wijst steeds vaker smartengeld toe verscheen eerst op Mr. Online.
mr online
08-01-2019 12:52