Winst notariaat en deurwaarderij fors gedaald

Het notariaat en de gerechtsdeurwaarderij zien hun omzetten en winsten al jaren verminderen. De omzet van de advocatuur is daarentegen gegroeid. Het commerciële tarief dat advocaten hanteren is de laatste jaren harder gestegen dan wat toevoegingsadvocaten ontvangen. Bij commerciële advocaten nam het uurtarief sinds 2005 toe met 19 procent, toevoegingsadvocaten moesten over die periode genoegen nemen met een toename van 7 procent. Commerciële advocaten verhoogden hun uurtarief sinds 2008 ieder jaar wel met één of twee procent. Toevoegingsadvocaten staan sinds 2012 op de nullijn – in dat jaar en ieder volgend jaar staat de index op 107, vergeleken met het basisjaar 2005 (100). Na 2005 steeg hun vergoeding wel, zelfs tot index 114 in 2011, maar daarna nam het af. Dat blijkt uit cijfers die het WODC verzamelde. De omzet van de Nederlandse advocatenkantoren groeide sinds 2005 van 3.750 miljoen euro naar 5.307 miljoen in 2017. Dat betreft ook omzetten van mediators, rechtskundige adviesbureaus en octrooibureaus, maar zonder de strafrechtelijke rechtsbijstand. De deurwaarders zagen tussen 2012 en 2017 hun omzet dalen van 444 miljoen naar 329 miljoen. Tussen 2006 en 2012 steeg hun omzet steeds. De winsten in de deurwaarderij zijn verdampt: 110 miljoen in 2005 naar 16 miljoen in 2017. Dat blijkt uit de cijfers die het WODC heeft samengesteld op basis van cijfers van het Bureau Financieel Toezicht. Vooral hogere uitgaven aan personeelskosten zijn daarvoor een verklaring. De verhouding tussen winst en omzet is in die jaren gedaald van 32 procent naar 10 procent. In het notariaat zijn de tarieven gedaald, gemiddeld met drie procent sinds 2010. Dat komt vooral op het conto van de onroerendgoedpraktijk. Tarieven in de familiepraktijk zijn sinds 2010 met zo’n 10 procent gestegen. De omzet van het notariaat bedroeg in 2017 758 miljoen euro, ongeveer even veel als in 2004. De winst daalde in die jaren van 255 miljoen (2004) naar 177 miljoen (2017). De verhouding tussen winst en omzet daalde in die dertien jaar van 33 procent naar 23 procent. Het bericht Winst notariaat en deurwaarderij fors gedaald verscheen eerst op Mr. Online.
mr online
08-01-2019 12:05