Bouwrechter van start in Noord-Nederland

Het rijtje gespecialiseerde rechters is uitgebreid met de bouwrechter, die vooralsnog alleen opereert in de rechtbank Noord-Nederland. Daar zijn ze onlangs met de pilot ‘EHBO in bouwzaken’ begonnen. Het idee van de bouwrechter is eenvoudig. Zijn er geschillen over bouw- of verbouwzaken, dan komt de rechter doorgaans te laat. Een ‘gewone’ procedure wordt door partijen doorgaans te zwaar, ingewikkeld en langdurig gevonden. Bij dit ‘EHBO in bouwzaken’ komt de rechter kijken op het moment dat de opdrachtnemer nog in de woning aanwezig is en partijen er onderling niet meer uitkomen. De bouwklus en eventuele tekortkomingen zijn dan goed zichtbaar voor de rechter. Met een ingeschakelde deskundige kunnen ter plaatse oplossingen worden besproken en vastgelegd. De bouwrechter komt alleen als de opdrachtgever een consument is – een natuurlijk persoon en dus geen (professioneel bouwbedrijf). De procedure begint als een kort geding. Deze zitting is op de locatie van het werk dat onderwerp is van het geschil. De kosten van de procedure zijn gelijk aan de kosten van een kort geding, maar de kosten van het deskundigenbericht en de reiskosten van de deskundige komen daar nog bij. Er zijn vier geselecteerde deskundigen, die voor een deskundigenbericht een vast tarief rekenen van 1.452 euro. Gedurende de pilot komt hiervan 600 euro voor rekening van partijen. Het overige wordt gesubsidieerd vanuit de Rechtspraak. Het is de bedoeling dat de eisende partij deze kosten draagt. Bij een schikking zullen de kosten worden verdeeld. Komt er geen schikking en als één van partijen in het ongelijk wordt gesteld, dan kan de bouwrechter de kosten geheel ten laste van die partij brengen. Het bericht Bouwrechter van start in Noord-Nederland verscheen eerst op Mr. Online.
mr online
09-01-2019 17:51