Geheimhoudingsplicht blijft gelden na overlijden van cliënt