Raad van Discipline: geheimhoudingsplicht blijft gelden na het overlijden van een cliënt