Op Hoge Raad rustte geen verplichting tot het stellen van prejudiciële vragen