Orde: advocaten, ga massaal naar Kamerdebat

De Nederlandse Orde van Advocaten heeft haar leden opgeroepen om op woensdag 23 januari naar Den Haag te gaan. Daar vindt het debat plaats over de gesubsidieerde rechtsbijstand. De Nederlandse Orde van Advocaten plaatste haar oproep op LinkedIn. “De Algemene Raad roept u allen op om naar Den Haag te komen en het debat met de minister bij te wonen. Kom op tijd, zonder ID geen toegang.” Het (openbare) overleg duurt van 10.00 tot 13.00 uur, en gaat formeel over ‘Contouren herziening stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand’. De oproep heeft geleid tot een dertigtal duimpjes (‘interessant’), en één inhoudelijke reactie. “Hoe lang gaan we hier mee door?” noteert advocaat Peter Kuijper. “De advocatuur protesteert en demonstreert al tien jaar, de Orde lobbyt al even lang. We kunnen praten tot we een ons wegen maar de politiek en zeker de Minister van Rechtsbeperking luistert niet. Sterker nog, zijn plannen gaan van kwaad tot erger. Denkt men nu echt dat plaatsneming bij het Kamerdebat gaat helpen? We moeten gewoon naar de rechter!” Het bericht Orde: advocaten, ga massaal naar Kamerdebat verscheen eerst op Mr. Online.
mr online
11-01-2019 14:09