Welke mijlpaal-arresten moet HR publiceren?

De Hoge Raad is van plan een groot aantal belangrijke ‘oude’ arresten te publiceren, en iedereen kan daarvoor voorstellen aandragen. Een eerste lijst is al online gezet. De Hoge Raad heeft al een lijst met een groot aantal ‘mijlpaal-arresten’. Deze werd op 10 januari online gezet. De Hoge Raad stelt ook anderen in de gelegenheid om deze lijst aan te vullen. Die mogelijkheid is er de komende weken. Uitspraken van de Hoge Raad worden sinds het jaar 2000 geanonimiseerd gepubliceerd op rechtspraak.nl. Daarvóór vond publicatie van arresten hoofdzakelijk plaats via redacties van jurisprudentie-uitgaven van uitgevers. Een aantal arresten is door de uitgevers wel digitaal beschikbaar gesteld maar staat, in veel gevallen ook bewerkt, in databanken waarvoor een abonnement moet worden afgesloten. De Hoge Raad ziet het maatschappelijk belang van, en ook als zijn maatschappelijke taak in, het (gratis) online beschikbaar stellen van deze ‘oude’ ‘mijlpaal’-arresten. Daarom start de Hoge Raad in 2019 met het publiceren van een groot aantal van deze arresten op rechtspraak.nl. De lijst van 500 is gisteren door de Hoge Raad online gezet. Dat wil zeggen: de Hoge Raad spreekt van een ‘lijst van 500’, hoewel er maar 200 op staan – zo’n 130 civiele arresten (waaronder ongeveer tachtig op het gebied van het insolventierecht), twintig strafrechtelijke en de rest is belastingrecht. Wie een belangrijk arrest mist kan vóór 1 maart een e-mail te sturen aan info@hogeraad.nl, onder vermelding van de naam van het arrest of de namen van de partijen, welk rechtsgebied het betreft (civiel, straf of belasting) en het zaaks- of NJ-nummer. Het bericht Welke mijlpaal-arresten moet HR publiceren? verscheen eerst op Mr. Online.
mr online
11-01-2019 14:24