TK Verzoek vaste commissie voor Justitie en Veiligheid dd 20 december 2018 en Kamervragen lid Van Raak