Aanbieding 2e nota van wijziging wetsvoorstel experiment gesloten coffeeshopketen

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) en minister Grapperhaus (JenV) sturen de Tweede Kamer de 2e nota van wijziging bij het voorstel van wet houdende regels inzake een uniform experiment met teelt en verkoop van hennep en hasjiesj voor recreatief gebruik in een gesloten coffeeshopketen (Wet experiment gesloten coffeeshopketen).
veiligheid & justitie
15-01-2019 12:49