Inzicht tonen lastig als je het niet eens bent met de tuchtrechter