Minister Grapperhaus vergroot onafhankelijke positie WODC

De onafhankelijke positie van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) ten opzichte van het ministerie van Justitie en Veiligheid moet  worden vergroot. Die conclusie trekt minister Grapperhaus naar aanleiding van de adviezen van drie onderzoekscommissies. Zo wordt het WODC in een ander gebouw gehuisvest en wordt de onafhankelijke positie van het instituut in een ministeriële regeling vastgelegd. Daarnaast worden de regels voor beleidsonderzoek aangescherpt, zodat beleid en onderzoek op grotere afstand van elkaar komen te staan. Zowel bij het ministerie als bij het WODC worden nieuwe functionarissen benoemd die zorgen voor het naleven van de gedragsregels voor onafhankelijk onderzoek.
veiligheid & justitie
15-01-2019 15:00