NVvR: ‘Pensioenleeftijd rechters blijft op 70 jaar’

Alle rechters en officieren van justitie blijven op hun 70e met pensioen gaan. Het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Rechtspraak (NVvR) wilde de leeftijdsgrens voor plaatsvervangers (zowel bij de zittende als bij de staande magistratuur) optrekken naar 75 jaar, maar heeft dat voorstel ingetrokken. Het bestuur geeft zo gehoor aan de meerderheid van de ledenraad, die een duidelijke voorkeur heeft voor het handhaven van de status quo (70 jaar). Met de enquête ‘Doorwerken ná je 70ste?’ raadpleegde de NVvR eind 2017 haar leden over het aanpassen van de wettelijke ontslagleeftijd. Het bestuur legde het voorstel tot verhoging van de pensioenleeftijd voor aan de ledenraad, maar trok het plan in toen er vanuit de raad forse bezwaren kwamen. De kwestie werd in september 2017 aan de orde gesteld door de rechter Willem Korthals Altes (Rechtbank Amsterdam). Het bericht NVvR: ‘Pensioenleeftijd rechters blijft op 70 jaar’ verscheen eerst op Mr. Online.
mr online
15-01-2019 09:31