Verstrekken van niet-gepubliceerde jurisprudentie: gunst of recht?