Herplaatsingsplicht: weeg ook passende functies in het buitenland mee