De verplichting tot horen vóór het invorderen van dwangsommen nader bezien