Nieuwe disciplinaire maatregelen mogelijk tegen rechters