De werkerscoöperatie als arbeidsrechtelijke oplossing voor platformwerk