Geen uitkering van zorggeld aan verslaafde patiënt