Dekker: Geen negatieve effecten marktwerking op vertrouwen notariaat

De marktwerking heeft geen negatieve effecten gehad op het vertrouwen in het notariaat. Bovendien heeft het niet geleid tot meer tuchtklachten. Dat schrijft Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming, in antwoord op schriftelijke vragen van Maarten Groothuizen (D66). “De notaris staat nog steeds voor rechtszekerheid, deskundigheid en onpartijdigheid en wordt door burgers en bedrijven gewaardeerd als een “sterk merk”,” aldus Dekker in antwoord op vragen van Groothuizen over de staat van het notariaat. Sinds de marktwerking is de notariële dienstverlening volgens Dekker minder eenvormig geworden. “Dat wil zeggen het aanbod is gediversifieerd qua product en prijsstelling, daar waar voorheen de klant minder had te kiezen.” Op basis van een rapport uit 2013 stelt Dekker bovendien dat notariskantoren zich sinds de marktwerking meer op hun klanten zijn gaan richten, de bereikbaarheid en informatievoorziening zijn verbeterd en de openingstijden flexibeler zijn geworden. Tuchtzaken Volgens de minister is sinds de invoering van de marktwerking geen duidelijke trend waarneembaar in het aantal tuchtzaken in het notariaat. Ook in hoger beroep is er geen eenduidige tendens. Daarbij blijkt uit de jaarverslagen van de tuchtcolleges niet dat er meer of zwaardere sancties zijn opgelegd. “De invoering van de marktwerking heeft geleid tot een notariaat dat competitiever is ingesteld dan voorheen. Een verklaring waarom zich dit kennelijk niet tevens vertaalt in meer tuchtklachten of in zwaardere sancties door de tuchtrechter kan zijn dat een competitiever notariaat scherper het belang van de cliënt in het oog moet houden, die ook mondiger is dan vroeger. Een andere verklaring kan zijn dat de invoering van de intercollegiale beroepskwaliteitstoetsen in 2013 helpt om de professionele beroepsnormen hoog te houden.” Ook de zorgen dat het notariaat door de marktwerking minder toegankelijk is geworden voor mensen met een laag inkomen zijn volgens de minister onterecht. De tarieven zijn sinds de invoering van de marktwerking iets gedaald, met name op het gebied van onroerend goed. Het bericht Dekker: Geen negatieve effecten marktwerking op vertrouwen notariaat verscheen eerst op Mr. Online.
mr online
21-01-2019 12:53