Invloed van medicatie biedt geen verminderde tuchtrechtelijke verwijtbaarheid