Benoemingen bij Raad van State

De heer mr. A. Kuijer, de heer mr. A. ten Veen, de heer mr. P.H.A. Knol, mevrouw mr. C.C.W. Lange, de heer mr. H.C.P. Venema en mevrouw mr. dr. H.J.M. Baldinger worden staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om hen voor benoeming voor te dragen.
binnenlandse zaken
25-01-2019 15:00