Eigen schuld bij planschade? Afdeling neemt dit niet te snel aan