Giften van buiten de EU aan politieke partijen mogen niet meer

Het kabinet gaat giften van buiten de Europese Unie aan Nederlandse politieke partijen verbieden. Aanleiding daarvoor is het toegenomen risico op buitenlandse beïnvloeding van onze democratie. Uitzondering hierop vormen giften van Nederlandse kiesgerechtigden die buiten de EU wonen. Daarnaast worden politieke partijen verplicht om alle, ook de kleinste, giften openbaar te maken die zij krijgen uit andere EU-lidstaten. Voor de openbaarmaking van giften uit Nederland blijft de drempel van  € 4.500 per donateur per jaar gelden. Dit heeft het kabinet op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten naar aanleiding van het rapport van de commissie Veling uit februari 2018. Met het besluit wordt ook uitvoering gegeven aan het regeerakkoord.
binnenlandse zaken
25-01-2019 15:00