Kabinet gaat giften van buiten de EU aan politieke partijen verbieden

DEN HAAG (PDC) - Het kabinet wil giften aan Nederlandse politieke partijen van organisaties en personen van buiten de Europese Unie gaan verbieden. De enige uitzondering hierop zijn giften van Nederlandse kiesgerechtigden die buiten de EU wonen. Zo wil het kabinet de kans op buitenlandse beïnvloeding van onze democratie verkleinen.
parlement
25-01-2019 15:45