‘NVvR legt cao-onderhandelingen tijdelijk stil’

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid wil overwerk van rechters of werknemers van het Openbaar Ministerie niet uitbetalen of compenseren. Het voorstel van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) daarvoor is in de onderhandelingen om de nieuwe cao voor de rechterlijke macht is tafel geveegd. Daarop heeft de NVVR het overleg opgeschort in afwachting van een ledenraadpleging. Dat meldt de NVvR. Tijdens de onderhandelingen over de nieuwe cao was compensatie of uitbetaling van overwerk voor de NVvR een belangrijk punt. “Het thema ‘overwerk’ speelt al een groot aantal jaar en oplossingen vanuit werkgeverszijde zijn tot op heden onvoldoende gebleken,” aldus de NVvA. “Daarom heeft het onderhandelingsteam uitbetaling of compensatie van overwerk als middel om overwerk te bestrijden, aan de orde gesteld. Niet zozeer met het doel om voor ieder individueel meer geld/toeslagen binnen te halen, maar om zichtbaar te maken dat er echt iets moet gebeuren.” Werkdruk De NVvR verwijst naar een intern rapport dat vorig jaar april in opdracht van de Raad van de rechtspraak is uitgebracht, waaruit blijkt dat de werkdruk voor rechters en het OM de afgelopen jaren fors is toegenomen. “Rechters werken al jarenlang structureel over. Ook bij het Openbaar Ministerie is structureel overwerk de norm geworden. In plaats van dat het overwerk dalende is, is er sprake van een stijging ten opzichte van het jaar 2014 van 38 procent naar 40 procent. Bij Gerechtshoven is het percentage zelfs gestegen naar 52 procent.” Het bestuur van de NVvR houdt deze week per mail een peiling onder de leden om de vervolgstrategie voor de onderhandelingen te bepalen. Het bericht ‘NVvR legt cao-onderhandelingen tijdelijk stil’ verscheen eerst op Mr. Online.
mr online
25-01-2019 11:15