Wet kwaliteitstoets advocaten stap dichterbij

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) heeft een wetsvoorstel in consultatie gebracht waarmee de invoering van wettelijk verplichte kwaliteitstoetsen voor de advocatuur een stap dichterbij gekomen is. Het voorstel regelt dat persoonsgegevens van advocaten verwerkt mogen worden bij het uitvoeren van de toetsen. Dat meldt sc online . Het was aanvankelijk de bedoeling dat de kwaliteitstoetsen voor de advocatuur al per 1 januari 2019 zouden worden ingevoerd. Maar in oktober 2018 werd al duidelijk het ministerie van Justitie en Veiligheid die  deadline niet zou halen. Het wetsvoorstel – een wijziging van artikel 26 van de in 2015 gewijzigde Advocatenwet – regelt onder meer dat bij de uitvoering van de kwaliteitstoetsen persoonsgegevens van advocaten mogen worden verwerkt. Ook worden met de wetswijziging beroepsregels voor advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen op een lijn gebracht. Nu zijn er voor alle drie de beroepsgroepen eigen regels. Die zijn weliswaar vergelijkbaar, maar ‘niet altijd naar de letter gelijk’, schrijft Dekker. Het college van afgevaardigden (CvA) van de NOvA had de kwaliteitstoetsen in 2017 al vastgesteld. Daarin staat dat advocaten straks minimaal acht uur per jaar moeten besteden aan een vorm van gestructureerde feedback, door middel van peer review, intervisie of gestructureerd collegiaal overleg. Met de wetswijziging van artikel 26 wordt dit formeel vastgelegd. Het is nog onduidelijk wanneer de wetswijziging precies ingaat. Het bericht Wet kwaliteitstoets advocaten stap dichterbij verscheen eerst op Mr. Online.
mr online
25-01-2019 10:59