De gemiddelde consument: normatief construct of evidence-based?