Steeds meer delicten door hardnekkige recidivisten

Mensen die uit een Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD) komen blijken hardnekkige recidivisten, zo berekende het WODC. Driekwart van hen had binnen twee jaar een nieuwe strafzaak, zij pleegden relatief de meest ernstige delicten én het aantal delicten per recidivisten steeg de afgelopen tien jaar. Voor het eerst heeft het WODC onderzocht hoe hoog de strafrechtelijke recidive is na uitstroom uit de hele forensische zorg. Dat is geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en verstandelijk gehandicaptenzorg onder een strafrechtelijke titel. In 2013 stroomden ongeveer 5.700 en in 2014 ongeveer 6.700 personen uit. Slechts 7 procent van hen hadden de maatregelen tbs en ISD opgelegd gekregen. Het merendeel van de uitstroom betreft forensische zorg op basis van een bijzondere voorwaarde (65 procent), forensische zorg in het kader van een vrijheidsstraf (18 procent) en forensische zorg op basis van overige titels (10 procent). Vooral ISD-ers komen na uitstroom weer snel in aanraking met het strafrecht: driekwart overkwam dat na twee jaar. Wie tbs met dwangverpleging opgelegd had gekregen, ging minder snel in de fout: 19 procent van hen. Daartussen liggen de percentages van forensische zorg in het kader van een vrijheidsstraf (55 procent) en forensische zorg als bijzondere voorwaarde (35 procent). In de meeste gevallen gaat het niet om zeer ernstige delicten, constateert het WODC in het rapport Recidive na tbs, ISD en overige forensische zorg. Zeer ernstige recidivedelicten werden binnen twee jaar na uitstroom door 18 procent van de groep ISD gepleegd, 4 procent van de groep tbs, 10 procent van de groep met FZ in het kader van een vrijheidsstraf, en 4 procent van de groep met FZ als bijzondere voorwaarde. Sinds 2009 is bij de groep ISD het percentage recidivisten gestegen van 68 naar 75 en het aantal delicten per recidivist van 3,9 naar 5,2. Het percentage recidivisten in de groep tbs is sinds 2009 gelijk gebleven (19 procent); het gemiddeld aantal recidivedelicten per recidivist is gedaald van 2,3 naar 1,7. Over de hele forensische zorg gezien is het recidiverisico hoger voor mannen, voor personen die buiten Nederland zijn geboren en voor personen met een zwaarder strafrechtelijk verleden (vroeger begin en meer strafzaken). Ook periodes in detentie tijdens het forensische zorg-traject hangen samen met een grotere kans op recidive. Het bericht Steeds meer delicten door hardnekkige recidivisten verscheen eerst op Mr. Online.
mr online
29-01-2019 15:15