Deken vermoedt ‘ernstige misstanden’, maar weigert toelichting in bijzijn advocaat

.De Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden heeft een onderzoek gelast naar de financiële gang van zaken bij een eenmanskantoor in Noord-Nederland. Lokaal deken Rob Geene vermoedt fraude en ‘ernstige misstanden’, maar wilde deze vermoedens bij de raad niet nader toelichten. Zonder aanvullende informatie vindt de raad een schorsing van de advocaat een te drastische maatregel.
advocatie
30-01-2019 09:40