Klachtplicht kan in de weg staan aan beroepsaansprakelijkheid