De betekenis van EHRM-rechtspraak over niet-ondervraagde getuigen