Voorlopig geen verdere beperking gaswinning Groningen