Rechtsbijstand asiel kostte ruim 44 miljoen euro

De overheid heeft in 2017 voor 44,4 miljoen euro aan rechtsbijstand in asielprocedures uitgegeven. Dat heeft minister Dekker (Rechtsbescherming) laten weten aan de Tweede Kamer, die om die cijfers had gevraagd. Van het bedrag ging € 29,1 miljoen naar vastgestelde toevoegingen (plus extra uren) voor asielprocedures, voor reguliere procedures was dat 12,5 miljoen en voor vreemdelingenbewaring 2,8 miljoen euro. De berekening van deze uitgaven aan toevoegingen is gebaseerd op door de Raad voor Rechtsbijstand in 2017 uitbetaalde vastgestelde toevoegingen (zogenoemde ‘vaststellingen’). Dit kunnen declaraties betreffen van afgegeven toevoegingen in 2017, maar ook van voorgaande jaren. Het is volgens Dekker niet mogelijk op basis van de gegevens van de Raad voor Rechtsbijstand aan te geven hoeveel asielzoekers in Nederland konden blijven als gevolg van uitgaven aan vaststellingen in asielprocedures. Het aantal afgegeven toevoegingen per vreemdeling komt in 2017 voor asielprocedures op gemiddeld 1,75 per cliënt (31.376 toevoegingen afgegeven aan 17.962 cliënten), voor reguliere procedures op gemiddeld 1,42 per cliënt (18.213 toevoegingen afgegeven aan 12.794 cliënten) en voor vreemdelingenbewaring op gemiddeld 1,56 per cliënt (6.792 toevoegingen afgegeven aan 4.363 cliënten). Het bericht Rechtsbijstand asiel kostte ruim 44 miljoen euro verscheen eerst op Mr. Online.
mr online
01-02-2019 12:42