‘Schadevergoeding bij massazaken eenvoudiger’

Burgers en bedrijven die massaal schade lijden, kunnen straks eenvoudiger hun schade vergoed krijgen. Een wetsvoorstel van minister Dekker (voor Rechtsbescherming) dat de Tweede Kamer op 29 januari met algemene stemmen heeft aangenomen, regelt dat gedupeerden hiervoor voortaan samen naar de rechter kunnen. Collectief schades claimen is sterk in opkomst, maar is geen garantie voor succes. Als de schadeveroorzaker niet meewerkt, staat het collectief van gedupeerden alsnog met lege handen en moet iedereen de schadevergoeding alleen zien te regelen. Het wetsvoorstel van Dekker moet dat veranderen. Burgers en bedrijven hoeven niet meer individueel aan de slag om hun schade vergoed te krijgen. De winst is dat straks de hele massazaak in één gezamenlijke procedure bij de rechter kan worden afgewikkeld. Dat is eenvoudiger en bespaart tijd en geld. De rechter stelt in één keer de schadevergoeding vast. Daarmee komt er voor een grote groep gedupeerden een oplossing en kan de zaak worden afgedaan. Dekker noemt dit een “mooi voorbeeld van een rechtsgang die effectief is en voorziet in de behoefte van consumenten, bedrijven en rechters. Massazaken raken veel burgers en het gaat vaak om grote bedragen. Daarom is het belangrijk dat hierover niet eindeloos rechtszaken komen. Partijen krijgen zo in één keer duidelijkheid.” Ook zorgt het wetsvoorstel ervoor dat gedupeerden voldoende rechtsbescherming krijgen. Niet iedere belangenorganisatie kan zomaar aan de slag om een claim in te dienen. Organisatie en financiën moeten op orde zijn. Gedupeerden weten zo aan wie ze hun belangen toevertrouwen. Het wetsvoorstel gaat nu door naar de Eerste Kamer. De verwachting is dat de nieuwe regeling nog dit jaar in werking kan treden. Het bericht ‘Schadevergoeding bij massazaken eenvoudiger’ verscheen eerst op Mr. Online.
mr online
01-02-2019 12:30