TK Afschrift van brief aan Eerste Kamer over de ontwikkelingen in de markt van de juridische dienstverlening en toekomst advocatuur