Aanpassing tijdelijke vrijstellingsregeling voor Britse beleggingsondernemingen

Ondernemingen die vanuit het Verenigd Koninkrijk in Nederland beleggingsdiensten verlenen aan of handelen voor eigen rekening met Nederlandse professionele marktpartijen worden tijdelijk vrijgesteld van de vergunningplicht in Nederland. Hiertoe is besloten om de negatieve gevolgen te beperken voor het geval de terugtrekking van het VK uit de Europese Unie zonder terugtrekkingsakkoord plaatsvindt.
financiën
04-02-2019 18:15