Kantonrechter: advocatenkantoor maakt misbruik van procesrecht