Klankbordgroep voor Centrale Raad van Beroep

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft een klankbordgroep ingericht. De groep bestaat uit professionals uit de samenleving die het bestuur van de CRvB een spiegel kunnen voorhouden. De klankbordgroep kan het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren over thema’s zoals innovatie en technologie, social media, verandermanagement etc. Een klankbordgroep past bij de doelstelling dat de Rechtspraak in verbinding staat met de samenleving, zegt de CRvB. De klankbordgroep bestaat uit de volgende personen: Ton Hol (voorzitter) is sinds 1994 verbonden aan de Universiteit Utrecht als hoogleraar Encyclopedie van het recht en Rechtsfilosofie. Sinds 2014 is hij hoofd van het departement Rechtsgeleerdheid. Paul Schnabel is socioloog, emeritus universiteitshoogleraar Universiteit Utrecht en lid Eerste Kamer voor D66. Van 1998 tot 2013 was hij directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau en van 2013-2015 kroonlid SER. Stoffel Heijsman is oud-hoofdcommissaris van politie. Heijsman is 43 jaar werkzaam geweest binnen de Nederlandse politie en is nu zelfstandig gevestigd adviseur. Hilke Grootelaar is universitair docent bij de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht. Nick Kiran is werkzaam bij het research and developmentbureau TWTG en is gespecialiseerd in de marketing van complexe, technologische innovaties. Een zesde kandidaat wordt benoemd per 1 juli 2019. Het bericht Klankbordgroep voor Centrale Raad van Beroep verscheen eerst op Mr. Online.
mr online
04-02-2019 13:41